Projektering

Zenitas säljare är också projektägare och följer ditt projekt från första kontakten fram till slutleverans och besiktning. I nära samarbete med ledande montör och tekniker arbetar säljaren/projektägaren för att färdigställa din systemleverans.

Samma kontaktperson genom hela projektet
Att ha dubbelt ansvar som säljare och projektägare ställer höga krav på våra medarbetares kompetens. Med en samlad, lång erfarenhet från många grenar i säkerhetsbranschen har vi den kunskap som krävs för att planera och genomföra projekt i en rad olika branscher: säkerhetslösningar för kontor och butiksmiljö, design av innovativa lösningar för larm i K-märkta fastigheter, projektering av högsäkerhetsanläggningar, integrerade säkerhetssystem, installationer i bankmiljö, uppbyggnad av larmcentraler, personskydd och fordonslarmsystem med positionering för säkra transporter av känsligt gods.