Varularm – Interaktiva varularmet i3 livelink

Varularmet i3 livelink från Stacey innehåller 3 funktioner: larm, laddning och interaktiv produktinformation. Produkten är framtagen för att effektivisera försäljningen av exempelvis mobiltelefoner.

Larmet aktiveras om strömmen av någon anledning bryts till produkten eller om produkten avlägsnas från montern. Systemet är utrustat med larmade laddningskablar där laddningen till apparaten automatiskt anpassar sig efter de olika modellernas krav. När en kund testar en mobiltelefon aktiveras den interaktiva programvaran och vald information kommer upp på en ansluten display. Dessutom samlar systemet in statistik som ger information om vilken monterplats som är mest attraktiv eller vilken produkt som fångat mest intresse.