Personligt överfallslarm från SRT

Myndigheter och arbetsgivare jobbar ständigt för att öka säkerheten i vardagen och på arbetsplatsen. Ett personlarm från SRT erbjuder trygghet för personer som arbetar med riskfyllda arbetsmoment, på utsatta positioner eller har en hotbild över sig. Personlarm från SRT är lätta att ta med och pålitliga när det gäller.

Allt fler olika yrkesroller använder sig idag av personlarm. Inom många branscher där personal löper risk att skada sig eller hamna i hotfulla situationer finns även lagstadgade krav som skall uppfyllas. I dessa situationer är ett personlarm från SRT rätt val.

Kontakta oss så berättar vi mer om personlarmen från SRT.