Programvara för larmcentraler

Mjukvaran Larm 2000 (L2K) är utvecklad för att hantera inkommande larm till en larmcentral eller driftcentral enkelt och effektivt. L2K erbjuder en säker hantering och dokumentation av inkommande larm, och gör det möjligt att ta fram kundanpassad statistik för att hitta felkällor och förbättringsområden för få en bättre driftekonomi.

Systemet ger hög säkerhet och kvalitet med minimal hanteringstid av larm.

Utvecklas kontinuerligt tillsammans med våra kunder
I nära samarbete med våra kunder vidareutvecklas Larm 2000  kontinuerligt.

Systemet ställer inga speciella hårdvarukrav utan är anpassat för en normal server/pc miljö. Programvaran är byggd för och anpassad till Windowsmiljö och är baserad på en relationsdatabas som gör det lätt att underhålla, anpassa, utveckla och skapa rapporter. Det finns också stöd för att koppla upp systemet mot olika databaser som till exempel kartor, kontakter, ritningar, dokument osv.

Installationen har en låg inititialkostnad med möjlighet att skala upp systemet efter behov. Zenita ger råd och utbildning i vad som krävs för att bygga upp en larmcentral, och vi hjälper våra kunder med kundanpassning av systemet, systemintegration, installation, utbildning och support.

Effektiv larmhantering
Larm 2000 hanterar inkommande ärenden automatiskt och kan distribuera larmen till L2K Radio, SMS, e-post, minicall eller annan larmcentral. Det innebär att väktaren, tekniker eller annan personal får larmen snabbt och direkt. Det bidrar till att minska rycktiden, och ökar säkerheten.

Eftersom systemet automatiskt kan kalla på väktare och sköta om fjärråtgärd samt fjärrkvittens så att operatören bara behöver ingripa vid fördefinierade undantag som till exempel för lång inställelsetid eller avsaknad återrapportering efter en viss tid.

Väktare, drifttekniker eller annan behörig person kan direktrapportera inställelse och klarsignal till systemet utan att någon operatör behöver vara inblandad. Om en återrapportering inte kommit inom en viss tid, exempelvis 45 min går ett larm och personen söks.

Operatörsstöd
Operatören får en snabb överblick med tydliga uppgifter om:

• Åtgärdstexter
• Historik
• Tillfälliga åtgärdstexter
• Direkt koppling till kontaktpersonregister
• Kartor
• Ritningar
• Dokument

CTI-koppling mot televäxel finns för snabbare hantering vid utringning och mottagning av telepassärenden, för hantering av felanmälan.

Operatören får hjälp med prioritetssättning genom filtrering som kan definieras per kund och larmkod. Systemet hanterar upp till 99 olika larmnivåer där det till varje larmnivå kan associeras dels en bokstavs- och sifferkod samt ljudfil och färgkod.

Åtgärdsplaner visas med automatik. Användargränssnittet erbjuder snabbval för frekventa åtgärder, även kopplade till kund (kundunika). Möjlighet finns att koppla ritningar/bilder samt andra dokument till kunduppgiften. Åtgärdstexter kan definieras för såväl kunden generellt som specifika åtgärder för varje larmkod. Tillfälliga åtgärdstexter kan läggas in med unika starttider och stopptider varvid denna text endast visas under denna tid. Åtgärdstexten kan med automatik sparas på inkomna larm då åtgärden är en annan jämfört med normal åtgärdstext. Denna funktion är valbar i grundinställningarna.

Larm kan sättas i serviceläge. Systemet ger stöd för att hantera detta genom att operatören enkelt kan se vilka larm som är satta i serviceläge och att ta larm ur serviceläge med larmkod.

Systemet har en funktion för att klara av larmstormar genom en automatisk uppräkning på larmen istället för att det kommer nya exakt lika larm ett flertal gånger efter varandra. Administratören sätter antal sekunder/minuter som uppräkningen ska ske.

Varje operatör kan organisera sin skärm individuellt och ha ett eget urval av och en egen ordning på kolumner på ”EJ KVITTERADE LARM”. 32 fält (kolumner) finns att välja på och ordna i egen följdordning. Systemet innehåller en hjälptextfunktion. Det finns stöd för såväl årsschema som larmtidschema. Det går också att styra larm till olika operatörer baserat på vilken kund dessa härrör från.

Totalekonomi
Modulär uppbyggnad gör att systemet kan anpassas från 100 till i princip oändligt många anslutna objekt. Skalbart upp till 99 operatörer. Det tar ca 3 timmar att utbilda en ny operatör i systemet. Larm 2000 ger stöd för direkt koppling mot faktureringssystem alternativt fakturaunderlagslistor

Säkerhet
Spårbarhet uppnås genom logg med tidstämpling av såväl samtliga inkommande larm som operatörsåtgärder. Systemet har upp till fem olika operatörsbehörighetsnivåer.

Rättigheter sätts på två sätt: rättighet att se eller rättighet att ändra.
Stöd för lösenordshantering och automatisk utloggning vid inaktivitet. Stöd för geografiskt decentraliserad hantering.

Backup-rutiner skiljer sig inte från andra applikationer utan nivå och rutiner läggs upp av kunden själv.

Tack vare den logiska uppbyggnaden av inläsningen av larm uppnår man mycket hög driftsäkerhet med Larm 2000. Frontdatorerna som är kopplade till mottagarenheterna kommunicerar med själva kärnan i Larm 2000. Skulle ”kärnan”/servern stanna eller avsiktligt tas ner tillfälligt kan systemet fortfarande ta emot och buffra larm i frontdatorerna. När ”kärnan”/servern startar igen läses larmen in, bearbetas och blir synliga för operatörerna.

En annan säkerhetsaspekt är att om den server Larm 2000 körs på av någon anledning stannar och man har andra användare inloggade så tar dessa över server-ansvaret automatiskt när systemet märker att inga livstecken finns från huvudservern.

Systemet är byggt för att kunna köras med ett parallellt sekundärsystem för omedelbar alternativ drift vid allvarligare incidenter.

Stöd för olika larm och larmformat
L2K stöder mer än 100 olika larmformat såsom Robofon, SIA, XML (IP baserat), SMS, Multicom m fl. Systemet är byggt för att enkelt kunna avkoda nya format och stöder redan de flesta på marknaden förekommande centralapparater.

Åtgärdsaktivering kan ske via radiotext, SMS, e-post, minicall, uppringt m m.
Systemet är utvecklat för och används i ett antal olika användningsområden som till exempel brandlarm, inbrottslarm, trygghetslarm, driftlarm, fordonslarm med positionering m fl och används av larmcentraler, driftcentraler, räddningstjänst och för väktarstyrning.