Tillstånd och regler för kameraövervakning

Den 1 juli 2013 infördes en ny lag för kameraövervakning.

Tillstånd krävs till allmän kameraövervakning för att en övervakningskamera ska få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Med uttrycket ”plats dit allmänheten har tillträde” avses platser där människor kan tänkas uppehålla sig och som inte är enskilda.

Vi hjälper våra kunder att göra rätt
Zenita  tar hand om administrationen kring att söka tillstånd för kameraövervakning i samband med att vi installerar kameraövervakningssystemet. Med behöriga CCTV-ingenjörer och kompetent personal hjälper vi våra kunder så att både övervakning och skyltning följer lagen.

Den nya lagen för kameraövervakning kan du läsa mer om här:

Kameraövervakningslag (pdf)