Integrerade säkerhetssystem

Integrerade säkerhetssystem

Genom att använda flera olika system och utnyttja de specialistkunskaper som vi har på Zenita, har vi möjlighet att bygga integrerade säkerhetssystem som är utformade efter kundernas önskemål och behov utan att begränsas av enskilda systems begränsningar.

Resultat blir system där inbrottslarm, överfallslarm, passersystem, brandlarm och kameraövervakning integreras så användaren upplever systemet som ett system. Via överordnat system och klienter kan användarna få upp grafisk presentation (ritningar) av larmande detektorer med förslags text på lämpliga åtgärder t.ex. nödutgång avd.C norra öppen se kamera 17 och 32. Användare av systemet kan enkelt gå in och se status på larmområden (till/från) eller ställa upp dörrar under önskad tid. Fördelen är att användarna får ett mycket lättöverskådligt säkerhetssystem med optimal kontroll på ett användarvänligt sätt.

Ett annat sätt att integrera säkerhetssystem är att plocka in brandlarm och larm från passagedörrar, inbrottslarm mm till trygghetslarmen i äldrevården. Vid larm presenteras detta med larmande adress i korridorsdisplayer och i bärbara DECT-telefoner. Detta medför att personalen snabbt kan sätta in rätt åtgärd oavsett om det rör sig om en begynnande brand eller om en vårdtagare på en demensavdelning har lyckats att ta sig ut.