Integrerade system för exklusiva hem

Zenitas lösning Smarta Hem är ett integrerat system för säkerhet som också styr belysning, inomhusklimat,  ljud och bild. Samma system används för att göra inbrottslarm, kamerabevakning, brandlarm och passerkontroll till en lätthanterlig och diskret del av din vardag.

Med Smarta Hem blir din vardag bekvämare samtidigt som du ökar din egen och din familjs säkerhet. På köpet sparar du energi.

För oss på Zenita som dagligen arbetar med säkerhet och styrsystem är det tydligt att  stora kommersiella fastigheter och exklusiva villor får stora fördelar med integrerade system och automation.

Zenita har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetssystem som ställer höga krav på estetik, yrkesskicklighet och diskretion.

Flexibilitet med integration
Du som använder ett modernt system kan inte bara tända och släcka lampor med pekskärmar. Du kan släcka hela huset från hallen med en enkel knapptryckning eller tända belysningen i olika utrymmen. De integrerade säkerhetslösningarna styrs med samma pekskärmar och kan även ha gemensamma funktioner med övrig teknik i huset. Ett exempel är att när du släcker belysningen i huset kan systemet automatiskt aktivera larmet och stänga av inkommande vatten.

Så här hjälper Zenita dig att välja rätt utrustning
Tillsammans med er går vi igenom era önskemål och gör en risk och behovsanalys. Därefter tar vi fram ritningar tillsammans med en arkitekt och lämnar över underlaget till elentreprenören. Alternativt installerar Zenita hela anläggningen med behöriga larmtekniker och behörig elektriker med god erfarenhet av säkerhet.

Är det krångligt att använda styrsystem?
Med ett korrekt uppbyggt system blir det enklare och behagligare att leva i en fastighet som sköter inställningar till stor del på egen hand. Funktioner som värme i badrumsgolv, handdukstorkar, sensorer för solljus, vind eller fukt som i sin tur automatiskt styr solskydd eller bevattning av gräsmattan. Ljud och bild-anläggningar med infällda högtalare i alla utrymmen där behagligt ljud önskas. Högtalarna indelas i zoner som styrs individuellt. Porttelefon med kamera som automatiskt kopplar upp med bild när någon trycker på dörrklockan. Inbrottslarm tillsammans med perimeterbevakning och rörlig bild ger möjlighet till snabb åtgärd.

Är systemet omodernt efter några år?
Vid installation av ett modernt styrsystem för Smarta Hem används ett datanätverk som uppgraderas i takt med tiden. Eftersom all teknik i hemmet är centralt uppkopplat kan du byta till ny teknik i framtiden  eller uppgradera befintlig utrustning helt eller delvis på ett kostnadseffektivt sätt.