Brandlarm

Våra brandlarm anpassas efter era behov

• Vi anpassar brandlarmet och utrymningslarmet efter era önskemål och målsättningar.
• Vi installerar användarvänliga larmsystem med användarutbildning för er personal.
• Möjlighet till maximal kontroll över ditt eget larmsystem via sms och email.
• Brandlarmet anpassas till den typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.
• Brandlarmet skräddarsys efter era arbetsrutiner (vid in- och utpassering, städrutiner, övertidsarbete, leveransrutiner mm.) och lokalens miljö och läge.

Säkra brandlarm som följer rådande regler och krav

• Brandlarmet följer gällande lagar, normer och regler t.ex. SBF 110:6, Rekommendationer utrymningslarm 2003.
• Larmet följer Boverkets byggregler BBR.
• ELSÄK-FS.
• Brandlarmet anpassas efter krav som kan finnas från ex. försäkringsbolag, myndigheter, koncernkrav mm.
• Vi ser till att larmet överföras till larmcentral och brandkår på rätt sätt (allmänna telenätet, skyddad överföring, IP, GSM/ GPRS mm.).
• Vi integrerar brandlarmet med övriga säkerhetssystem såsom kameraövervakning, CCTV och inbrottslarm.

Zenita – specialkompetens inom brandlarm

Om du behöver installera brandlarm – välj oss! Zenita ger dig specialkompetens inom brandlarm. Våra behöriga ingenjörer använder marknadens ledande fabrikat och väljer ut den bästa utrustningen bland komponenter, detektorer och övervakningssystem. Detta utan att vara knutna till en viss leverantör eller ett visst fabrikat.

Valfrihet och bra service – med brandlarm från Zenita

• Vi är inte knutna till en speciell leverantör eller ett visst fabrikat. Vi väljer produkter och produkter era behov.
• Zenita erbjuder serviceavtal med årlig underhållsservice. Detta ger problemfri drift och förlänger brandlarmets livslängd.
• Vi är certifierad anläggarfirma SBF1008:2.

Läs mer om våra referensobjekt.

Zenita installerar brandlarm i Stockholm och i övriga Mälardalen. Vill du veta mer om brandlarm från Zenita eller har frågor? Kontakta oss via telefon eller via kontaktformuläret nedan.

[contact-form-7 id="807" title="Kontaktformulär 1"]