Miljön

Zenita är certifierat enligt ISO14001:2004.

Vi arbetar aktivt med:
- Återvinning av avfall: såväl avfall som vi själva generar som demonterat material hos våra kunder.
- Materialval: att i möjligaste mån välja miljömärkta produkter eller produktionsmetoder.
- Minimera miljöpåverkan av våra transporter genom samordning av persontransporter och vid inköp av fordon välja miljöklassade bilar.
- Energiförbrukning i Zenitas kontor: Styrd uppvärmning, belysning och annan användning av el.

Företagets engagemang inom miljöarbetet skall präglas av öppenhet och kunna redovisas för våra kunder. Samtliga anställda skall kunna delge intressenter företagets miljöpolicy. Leverantörer och samarbetspartners skall informeras om företagets miljöarbete och bidra till att vi uppfyller ställda miljökrav och mål.

Vår miljöpolicy.pdf