Manualer

Klicka i de användarmanualer du önskar, skriv din e-postadress i fältet längst ned på sidan och klicka därefter på knappen Skicka. Vi kommer därefter att skicka dig de manualer du efterfrågat via email.

Välkommen till Zenita!

Assa ARX Användarguide

Detta är en användarmanual / handhavarinstruktion för ARX vilket är en klient/server-baserat system för administration och övervakning av olika säkerhetsmoduler. Användarguiden är skriven för att kunna användas antingen som en instruktion som steg för steg beskriver alla funktioner i ARX Klientprogram, eller som ett referensdokument där man vid behov kan gå tillbaka och få information om en viss funktion. Den huvudsakliga målgruppen är personer som kommer att arbeta med att konfigurera och administrera systemet när uppdateringar och tillägg krävs.För installation av ARX hårdvara finns separat manual.

ATS Centralapparat Användarmanual

Detta är en användarmanual / handhavarinstruktion för ATC vilket är ett larmsystem från UTC/GE och är avsett för inbrotts-, och överfallslarm.

Axema VAKA Användarmanual

Detta är en användarmanual / handhavarinstruktion för passagesystemet VAKA från Axema. VAKA är utvecklat och tillverkas i Sverige, anpassat efter svenska krav avseende hållbarhet,funktionalitet och användarvänlighet.

Bewator 2010 Omnis Användarhandbok E4

Manöverpanelen E4 är en komponent i Bewator 2010 Omnis-systemet med vars hjälp man kan utföra vissa åtgärder (s.k. manöverfunktioner) i anläggningen utan hjälp av en PC. Manöverpanelen E4 är främst avsedd för väktare, anläggningsskötare och annan personal som är behörig att utföra manöverfunktioner, t ex läsa händelsekön, återställa larm, till- och frånkoppla larm osv.

Bewator 2010 Omnis Användarhandbok RB500

Allmänt om RB500 EM och RB500 Cotag Bewator 2010 Omnis är intygat av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) enligt SSF 1014:3, Larmklass 2 / TS 50131:3 Security Grade 3.Miljöklass III. I denna handbok beskrivs de vanligaste användningsområdena, dvs. öppning och stängning av dörrar samt till- och frånkoppling av larmet i en Bewator 2010 Omnis-anläggning.

Bewator Classic Användarhandbok

Detta är en användarmanual / handhavarinstruktion för Bewator Classic vilket är ett larmsystem avsett för inbrotts-, brand- och överfallslarm.

Bosch Centralapparat Användarmanual

Detta är en användarmanual / handhavarinstruktion för Bosch Centralapparat DS7200V2-SWE vilket är ett larmsystem från Bosch och är avsett för inbrotts-, och överfallslarm.

DSC Power Handhavarinstruktion

Detta är en användarmanual / handhavarinstruktion för Power PC1616/PC1864 vilket är ett larmsystem avsett för inbrotts- och överfallslarm.

DSC WisDom Användarmanual

Detta är en användarmanual / handhavarinstruktion för WisDom vilket är ett Digitalt trådlöst inbrottslarm.

Galaxy Handhavandebeskrivning

Detta är en användarmanual / handhavarinstruktion för Galaxy G3 vilket är ett larmsystem avsett för inbrotts-, brand- och överfallslarm.

RCO M5 MEGA Användarhandbok MAP50

Detta är en användarmanual / handhavarinstruktion för M5 MAP-50 / MiniMAP vilket är manöverpaneler till ett R-CARD M5 MEGA System.

RCO M5 MEGA Användarhandbok MAP59

Detta är en användarmanual / handhavarinstruktion för M5 MAP-59 / MiniMAP vilket är manöverpaneler till ett R-CARD M5 MEGA System.

Fyll i den e-post som du vill få manualerna mailade till.