INTUS 1600 PS Palm Vein Reader

Zenita är sedan mars 2014 återförsäljare för PCS Systemtechnik GmbH nya biometriska läsare INTUS 1600 PS Palm Vein Reader.

INTUS 1600 PS Palm Vein Reader består av en sensor och en läsare för passerkontroll. Den används för att autentisera en person för inpassering genom att avläsa mönstret av vener vid handflatan. Med infrarött ljus skapas en bild av venmönstret. Sedan jämförs bilden med den referensinformation som är lagrad och krypterad på ett kort eller i databas.

För att höja säkerhetsnivån kan läsaren kombineras med RFID-teknik, passerkort eller PIN-kod vid inpassering.

Handvenen-Leser

 

Kontakta oss så berättar vi mer!