Installation

Zenitas välutbildade tekniker har lång erfarenhet från olika typer av installationer och installationsförberedande arbeten. Vår kompetens spänner över ett brett område – klassiska säkerhetssystem som inbrottslarm, brandlarm, passersystem, kameraövervakning men även bankomatinstallationer, IT-installationer, högsäkerhetsanläggningar, installationer i K-märkta känsliga miljöer, EX-klassade utrymmen och system för säkerhet/audio/video/klimat-utrustning av högsta klass för privata bostäder.

Hög kompetens
Våra tekniker och projektägare utbildar sig fortlöpande på nya produkter. Zenita bedriver dessutom löpande intern utbildning för ledande montörer i entreprenaddrift. Därför är det ytterst få besiktningsanmärkningar på våra installationer och dokumentation.