Gedigen kompetens ger hög kvalitet

Zenita är kända för gedigen kompetens och genomgående hög kvalitet. Med en förmodligen unik kombination av behörigheter och certifieringar har vi väl dokumenterad kompetens som borgar för hög kvalitet i våra uppdrag.

Flera av våra kunder har mycket höga säkerhetskrav som exempelvis bank & finans, och vi är specialister på tekniska säkerhetslösningar för transportsektorn.

Zenita har även utfört en lång rad uppdrag i kulturfastigheter, kyrkor och K-märkta miljöer.  I den här typen av uppdrag ställs höga krav på estetik, noggrannhet och dolda installationer i mycket känsliga miljöer. Vi är vana vid att samarbeta med Länsstyrelsen och antikvarie för att tillsammans utforma säkerhetslösningarna och genomföra arbetet utan att riskera skador på unika fastigheter och kulturskatter.

Den samlade kunskapen inom teknik, affärsförståelse och yrkesskicklighet drar vi nytta av även i andra uppdrag.

 

Zenita Kompetens – ett kvalitetsmärke

Vår samlade kunskap och erfarenhet om metoder, system och produkter har vi samlat i Zenita Kompetens som stöttar våra kunder och vår säljorganisation med ingående system- och produktkunskap.

Det här är Zenita Kompetens:
• Zenitas behöriga ingenjörer inom brandlarm, inbrottslarm och CCTV med detaljerad teknisk kompetens kring produkter, system och installation.
• Kunskap om handhavande och användning av våra produkter, system och lösningar.
• Kunskap om uppgraderingar, utbyten och förbättringar av produkter, system och lösningar.
• Arbetsmetoden Zenita Kvalitets- Arbetsmiljö- och Miljöplan (Z-KAM) som säkerställer genomförandet av omfattande objekt.
• Dokumentationsverktyget Z-DOC. Våra egna mallar för högsta kvalitet och effektivitet i dokumentationen.

SakerhetsBranschen_1304_sz1

 

Närmast unik kombination av behörigheter och certifieringar

Zenita är medlem i branschorganisationen SäkerhetsBranschen och har följande godkännanden och certifieringar:

• Tillståndsbevis för larminstallationsverksamhet AA 578-95608-2009
• Samtlig personal är polisgodkänd.

• ISO9001:2008 (SBSC)
• ISO14001:2004 (SBSC)

• Certifierad anläggarfirma inbrottslarm klass 4: SSF 1015 (SBSC)
• Certifierad anläggarfirma brandlarm: SBF 1008:2 (SBSC)

• Behörig elinstallatör av anläggningar upp till 1000V, Elsäkerhetsverket

Förklaringar:
SSF = Svenska Stöldskydd Föreningen
SBF = Svenska Brandskydds Föreningen
SBSC = Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB

 

Systematisk metod för större objekt

I mer omfattande entreprenader arbetar vi efter en systematisk metod som vi har vidareutvecklat utifrån EIO:s objektspecifika kvalitets- och miljöplan. Zenitas Kvalitets- Arbetsmiljö- och Miljöplan (Z-KAM) består av checklistor, planer, blanketter och dokument som ser till att vi uppfyller samtliga krav i större objekt. Metoden tar också hänsyn till att olika krav ställs beroende på säkerhetsklassning.

Med 150 kontrollpunkter som har klara kopplingar till utarbetade rutiner och arbetsbeskrivningar, plus egenutvecklade egenkontroller för de produktområden vi arbetar med har vi ett heltäckande verktyg för olika typer av anläggningar.

Z-KAM innehåller exempelvis:
• Kontroll och bokning av leveranskapacitet.
• Uppfyllande av normer och krav.
• Tillgänglighet av kritiska kompetenser.
• Mål för objektet med efterföljande kontrollplan.
• Entreprenad-/avtalsform.
• Styrning av intern kommunikation ang kundkrav/överenskommelser.
• Styrning av dokumentation.
• Arbetsmiljö.
• Miljöplan.
• Egenkontroller.
• Avslut, uppföljning.