1

Om Zenita

Välmeriterat säkerhetsföretag med tung kompetens

Zenita är ett av Sveriges äldsta och mest välmeriterade säkerhetsföretag som utmanar den traditionella synen på säkerhetslösningar. Med en unik kombination av certifieringar har vi kompetens och teknik i toppklass.

 

Klassiska säkerhetssystem och framsynta lösningar

Förutom klassiska säkerhetssystem med överfallslarm, inbrottslarm, passersystem, brandlarm, kameraövervakning och integrerade system erbjuder vi även en rad  innovativa säkerhetstjänster med vårt fullskaliga och totalintegrerade SäkerhetsCenter. Några exempel är fjärrövervakning med kamera, fjärrstyrning och kommunikation – i realtid.  Och med våra flexibla affärsmodeller kan du välja att betala för uppnått resultat och funktion.

 

Kunskap, teknik och innovation

Zenita är specialiserade på säkerhetslösningar där användaren ställer höga krav, därför har vi inrättat Zenita Kompetens som är vårt kompetenscenter med egenutvecklade metoder och behöriga ingenjörer. Zenita ligger också långt framme när det gäller att  utveckla nya säkerhetstjänster som underlättar och ökar affärsnyttan för våra kunder.

För att skräddarsy säkerhetslösningen efter kundens behov och risknivå samarbetar vi även med väl utvalda partners på olika områden.

Zenita är medlem i branschorganisationen SäkerhetsBranschen och har en unik kombination av kompetenser:

• Kvalitetscertifierade ISO 9001:2008 (SBSC)
• Miljöcertifierade ISO 14001:2004 (SBSC)

• Certifierad anläggarfirma inbrottslarm klass 4: SSF 1015 (SBSC).
• Certifierad anläggarfirma brandlarm: SBF 1008:2 (SBSC).
• Certifierad anläggarfirma CCTV
• Behörig elinstallatör av anläggningar upp till 1000V.
• Tre behöriga ingenjörer inbrott, tre behöriga ingenjörer för brand, två behöriga ingenjörer CCTV.
• Tillståndsbevis för larminstallationsverksamhet AA 578-95608-2009.
• Samtlig personal är polisgodkänd.